• Re; KAITAI SHINSHO at TOMONOTSU-MUSEUM, Fukuyama, Hiroshima   Re; KAITAI SHINSHO at TOMONOTSU-MUSEUM, Fukuyama, Hiroshima
      「Re: 解体新書」鞆の津ミュージアム(広島県福山市鞆町鞆)