• Osame-no Daishi, Year-end Fair at the Kawasaki Daishi Temple, Kawasaki, Kanagawa   Osame-no Daishi, Year-end Fair at the Kawasaki Daishi Temple, Kawasaki, Kanagawa
      「納めの大師」神奈川県川崎市