• Nagatoro Himatsuri - Spring Fire Festival -, Nagatoromachi, Chichibu-gun, Saitama-ken   Nagatoro Himatsuri - Spring Fire Festival -, Nagatoromachi, Chichibu-gun, Saitama-ken
      長瀞火祭り(埼玉県長瀞町)