• Hida Ikibina Matsuri (Live Hina-Doll Festival), Takayama City, Gifu   Hida Ikibina Matsuri (Live Hina-Doll Festival), Takayama City, Gifu
      飛騨生きびな祭り(水無神社:岐阜県高山市一之宮町)

Back      Next