Kichijoji Aki Matsuri, Musashino Hachiman-gu Shrine and others, Musashino, Tokyo

14th & 15th September, 2019 | Musashino Hachiman-gu Shrine and others, Musashino, Tokyo
Autumn Festival of the area. Musashino Hachiman-gu Shrine's mikoshi and other town's mikoshi are carried on the main streets of the town.   official website ››  http://musashino-kanko.com/en/


  • Kichijoji Aki Matsuri, Musashino Hachiman-gu Shrine and others, Musashino, Tokyo   Kichijoji Aki Matsuri, Musashino Hachiman-gu Shrine and others, Musashino, Tokyo
      吉祥寺秋まつり