October 2017 - Hokkaido / Tohoku area

Image Nihonmatsu Chochin Matsuri (Japanese Lantern), Fukushima ›› More
4th -6th October, 2017 | Nihonmatsu City, Fukushima Pref.     ›› official web

Image Michinoku YOSAKOI Festival, Sendai ›› More
7th & 8th October, 2017 | Sendai, Miyagi Pref.     ›› official web

Image Autumn Festival at Tanagura Town, Fukushima ›› More
7th & 8th October, 2017 | at Tanagura Town, Shirakawa, Fukushima Pref.   ›› official website

Image Harimichi Abare Dashi (Vivid float), Nihonmatsu, Fukushima ›› More
8th October, 2017 | Nihonmatsu City, Fukushima Pref.     ›› official web

Image Autumn Festival, Tamai Shrine, Otama Village, Fukushima ›› More
14th & 15th October, 2017 | at Tamai Shrine, Otama Village, Fukushima Pref.   ›› official website

Image October Beer Festo, Kitami, Hokkaido ›› More
18th - 21st October, 2017 | Kitami City, Hokkaido Pref.   ›› official website

Image Autumn Festival, Motomiya, Fukushima ›› More
27th - 29th October, 2017 | Motomiya City, Fukushima Pref.   ›› official website

Image Fire Crossing, Ontakesan, Ichinoseki, Iwate ›› More
29th October, 2017 | Ontakesan, Ichinoseki City, Iwate Pref.  ›› official website

Art Exhibition

Image Sapporo International Art Festival, Hokkaido ›› More
6th August - 1st October, 2017 | Moerenuma Park & Other Aresa, Hokkaido  ›› official website