April 2018 - Hokkaido & Tohoku area

Image Itoigawa Kenka Matsuri (float crash battle), Niigata ›› More
10th & 11th April, 2018 | at Amatsu Shrine, Itoigawa City, Niigata    ›› official website

Image Yahiko Yukake Matsuri (Hot Water Festival), Niigata ›› More
15th April, 2018 | at Yahiko Village, Niigata    ›› official website

Image Bunsui Oiran Dochu (ladies parade), Tsubame City, Niigata ›› More
15th April, 2018 | at Tsubame City, Niigata Pref.    ›› official website

Image Hirosaki Sakura Matsuri (Cherry Blossom Festival), Aomori ›› More
21st April - 6th May, 2018 | Hirosaki, Aomori    ›› official website

Image Noshiro Takoage Taikai (flying kite event), Noshiro, Akita ›› More
29th April, 2018 | Noshiro City, Akita Prefecture    ›› official website

Image Haru-no Sado Geino-sai - Local folk dances and other local performing arts of Sado Island, Niigata ›› More
29th & 30th April, 2018 | Sado Island, Niigata   ›› official web

Image Yonezawa Uesugi Matsuri Festival, Yamagata ›› More
29th April - 3rd May, 2018 | Yonezawa, Yamagata Prefecture    ›› official website

Art Exhibition

Image Mt. FUJI by HOKUSAI at the Akita Museum of Modern Art ›› More
21st April - 17th June, 2018 | Akita Museum of Modern Art ›› official website