August 2018 - Shikoku / Chugoku / Kyushu area

Image Amakusa Hondo Haiya Matsuri, Kumamoto ›› More
4th August, 2018 | Amakusa, Kumamoto   ›› official website

Image Wasshoi Hyakuman Natsu Matsuri, Kita-Kyushu, Fukuoka ›› More
4th & 5th August, 2018 | Kita-Kyushu City, Fukuoka Pref.   ›› official website

Image Kurume Matsuri (Fireworks Display), Chikugogawa, Fukuoka ›› More
5th August, 2018 | Chikugogawa river, Kurume City, Fukuoka Pref.   ›› official web

Image Docchan Matsuri (Imari Summer Festival), Imari, Saga ›› More
5th August, 2018 | Imari City, Saga Pref.   ›› official web

Image Eisa Dance with 10,000 people, Naha, Okinawa ›› More
5th August, 2018 | Naha City, Okinawa Pref.   ›› official web

Image Awa Odori (Dance Festival), Naruto, Tokushima ›› More
9th - 11th August, 2018 | Naruto City, Tokushima Pref.   ›› official website

Image Yosakoi Odori Festival (Dance Festival) in Kochi Pref. ›› More
9th - 12th August, 2018 | in Kochi Pref.   ›› official website

Image Awa Odori (Dance Festival) in Tokushima Pref. ›› More
12th - 15th August, 2018 | in Tokushima Pref.   ›› official website

Image Kammon Kaikyo Fireworks Festival, Shimonoseki, Yamaguchi ›› More
13th August, 2018 | at Shimonoseki, Yamaguchi   ›› official website

Image Shanshan Matsuri (Umbrella Dance Festival) in Tottori ›› More
13th - 15th August, 2018 | in Tottori Pref.   ›› official website

Image Uwajima Bullfighting Convention, Ehime  ›› More
14th August, 2018 | Uwajima City, Ehime Pref.    ›› official website

Image Bicchu Takahashi Matsuyama Dance, Okayama Pref.  ›› More
14th - 16th August, 2018 | Takahashi City, Okayama Pref.    ›› official website

Image Awa Odori (dancing parade festival), Yoshinogawa, Tokushima ››More
14th - 16th August, 2018 | Kamoshima, Yoshinogawa, Tokushima Pref.    ›› official website

Image Bullfighting Convention, Oki Islands, Shimane  ›› More
15th August, 2018 | Oki Islands, Shimane Pref.   ›› official website

Image Tug of War Competition, Tosa, Kochi  ›› More
18th August, 2018 | Tosa City, Kochi Pref.    ›› official website

Image Juhachiyasai (rain-making rituals), Arita, Saga  ›› More
18th August, 2018 | at Ryusenji Temple, Arita Town, Saga Pref.   ›› official website

Image Honba Tsurusaki Odori Taikai at Tsurusaki Park Ground, Tsurusaki, Oita ›› More
18th & 19th August, 2018 | Tsurusaki Park Ground, Tsurusaki, Oita Pref.   ›› official website

Image Teppo Matsuri (rifle shooting), Tanegashima, Kagoshima ›› More
19th August, 2018 | Tanegashima Island, Kagoshima Pref.   ›› official website

Image Tsuruichi Hanagasa Hoko Matsuri, Nakatsu, Oita ›› More
22nd & 23rd August, 2018 | Nakatsu City, Oita   ›› official website

Image HIROSHIMA 2018, International Animation Festival ›› More
23rd - 27th August, 2018 | Aster Plaza, Hiroshima   ›› official website

Image Boze God Mask Festival, Akuseki Island, Kagoshima ›› More
26th August, 2018 | Akuseki Island, Tokara Village, Kagoshima   ›› official website

Image Eisa Festival (island wide festival) in Okinawa ›› More
31st August - 2nd September, 2018 | island wide in Okinawa Pref.   ›› official website

Events continued from previous month

Image Amakusa Hondo Haiya Matsuri, Kumamoto ›› More
21st, 28th - 29th July and 4th August, 2018 | Amakusa, Kumamoto   ›› official website

Art Exhibition

Image Mika SEMIKAWA EXHIBITION, at the contemporary Art Museum, Kumamoto ›› More
30th June - 9th September, 2018 | contemporary Art Museum, Kumamoto ›› official website