September 2018 - Tokai / Hokuriku area

Image Owara Kaze-no-Bon (dance parade festival), Toyama ›› More
1st - 3rd September, 2018 | Toyama City, Toyama Pref.   ›› official website

Image Gujo Odori - Folk Dance Meet - at Hachiman-cho, Gujo, Gifu ›› More
2nd September, 2018 | Hachiman-cho, Gujo, Gifu ›› official website

Image Tsuruga Matsuri (Mikoshi Parade), Fukui ›› More
2nd - 4th September, 2018 | Tsuruga City, Fukui Pref. ›› official website

Image Hono no Saiten (Fire Work Festival), Toyohashi, Aichi ›› More
8th September, 2018 | Toyohashi, Aichi ›› official website

Image Setomono Matsuri (Sale of Japanese ceramic), Seto, Aichi ›› More
8th & 9th September, 2018 | Seto City, Aichi Pref. ›› official website

Image Jike Kiriko Matsuri (tower float), Suzu, Ishikawa ›› More
8th & 9th September, 2018 | Suzu City, Ishikawa Pref.   ›› official website

Image Jumangoku Matsuri (large plate float), Kaga, Ishikawa ›› More
8th & 9th September, 2018 | Kaga City, Ishikawa Pref.   ›› official website

Image Waraji Matsuri, Nakiri-jinja Shrine, Daio-cho, Shima, Mie ›› More
15th September, 2018 | Nakiri-jinja Shrine, Daio-cho, Shima, Mie ›› official website

Image Misakubo Matsuri, Hamamatsu, Shizuoka ›› More
15th & 16th September, 2018 | Hamamatsu City, Shizuoka Pref. ›› official website

Image Johana Mugiya Matsuri, Zentoku-ji Temple, Johana, Nanto, Toyama ›› More
15th & 16th September, 2018 | Zentoku-ji Temple, Johana, Nanto, Toyama  ›› official web

Image Hoze Matsuri, Hachiman-jinja Shrine and others, Obama, Fukui ›› More
15th & 16th September, 2018 | Hachiman-jinja Shrine and others, Obama, Fukui  ›› official web

Image Shimada Mage Matsuri (topknot hairstyle), Shizuoka ›› More
16th September, 2018 | Shimada City, Shizuoka Pref.   ›› official website

Image Yanagida Taisai, Noto Town, Ishikawa Pref. ›› More
16th & 17th September, 2018 | Noto Town, Ishikawa Pref. ›› official web

Image Atami Kaijo Hanabi Taikai (Fireworks Display)  ›› More
17th September, 2018 | Atami, Shizuoka    ›› official website

Image Okumakabuto Matsuri, Nakajima, Nanao City, Ishikawa ›› More
20th September, 2018 | Nanao City of Noto Peninsula, Ishikawa Pref. ›› official website

Image Kanazawa Odori (traditional dance), Ishikawa ›› More
21st - 24th September, 2018 | Kanazawa City, Ishikawa Pref.   ›› official website

Image Koi-koi Matsuri, Yamanaka Onsen, Kaga, Ishikawa ›› More
22nd & 23rd September, 2018 | Yamanaka Onsen, Kaga, Ishikawa Pref.   ›› official web

Image Jingu Aki-no-Kagura-sai, Ise-jingu Shrine - Naiku, Sansuden Hall, Ise, Mie ›› More
22nd - 24th September, 2018 | Ise-jingu Shrine - Naiku, Sansuden Hall, Ise, Mie Pref. ›› official website

Image King of Hill Climb, Mt. Fuji, Fujinomiya, Shizuoka ›› More
30th September, 2018 | Mt. Fuji, Fujinomiya City, Shizuoka Pref.  ›› official web