October 2018 - Tokai / Hokuriku area

Image Miho Hagoromo Matsu Festival, Shizuoka ›› More
6th October, 2018 | Shizuoka    ›› official web

Image Ecchu Kaze-no-Bon Dance Festival, Suzu, Ishikawa ›› More
6th October, 2018 | Suzu City, Ishikawa Pref.    ›› official web

Image Sohe Matsuri (by armed priest), Komono, Mie ›› More
6th October, 2018 | Komono Town, Mie Pref.   ›› official web

Image Lighting Festival with Mino Japanese Papers, Gifu ›› More
6th & 7th October, 2018 | Mino City, Gifu Pref.    ›› official web

Image Tsu Matsuri (dance & parade), Tsu, Mie ›› More
6th & 7th October, 2018 | Tsu City, Mie Pref.   ›› official web

Image Nagoya Pet Show 2018, at Port Messe Nagoya, Aichi  ›› More
6th - 8th October, 2018 | Port Messe Nagoya, Minatoku, Nagoya, Aichi ›› official website

Image Takayama Matsuri at Hachimangu Shrine in Takayama, Gifu ›› More
9th & 10th October, 2018 | Hachimangu Shrine in Takayama City, Gifu Pref.   ›› official website

Image Hidashougawa Furusato Matsuri, Takayama, Gifu ›› More
14th October, 2018 | Takayama City, Gifu Pref.   ›› official website

Image Ueno Tenjin Matsuri, Ueno, Iga, Mie ›› More
19th - 21st October, 2018 | Ueno, Iga, Mie Pref.   ›› official web

Image Nagoya City Festival (very long parade), Aichi Pref. ›› More
20th & 21st October, 2018 | in Nagoya City, Aichi Pref.   ›› official website

Image Koromo Matsuri (float parade), Toyota, Aichi ›› More
20th & 21st October, 2018 | Toyota City, Aichi Pref.   ›› official website

Image Miya Matsuri at Yatsurugi-jinja Shrine, Wakamiya-jinja Shrine,, Gamagori, Aichi ›› More
20th & 21st October, 2018 | Yatsurugi-jinja Shrine, Wakamiya-jinja Shrine,, Gamagori, Aichi ›› official web

Image Chrysanthemum Dolls and Flower Show, Gifu ›› More
25th October - 20th November, 2018 | Gifu    ›› official web

Image Bisai Matsuri (Orihime Parade), Ichinomiya, Aichi ›› More
27th & 28th October, 2018 | Ichinomiya City, Aichi Pref.    ›› official web

Art Exhibition

Image Fukahori Ryusuke - Kingyo Artist - Exhibiton, Kariya City Art Museum, Aichi ›› More
15th September - 4th November, 2018 | Kariya City Art Museum, Aichi ›› official website