November 2018 - Shikoku / Chugoku / Kyushu area

Image Becchar Matsuri, Onomichi City, Hiroshima ›› More
1st - 3rd November, 2018 | Onomichi City, Hiroshima Pref.   ›› official web

Image Hakushu-sai (boat parade), Yanagawa, Fukuoka ›› More
1st - 3rd November, 2018 | Yanagawa City, Fukuoka Pref.   ›› official web

Image Ohara-Matsuri Festival (parade & singing) in Kagoshima ›› More
2nd & 3rd November, 2018 | in Kagoshima City, Kagoshima Pref.   ›› official web

Image Karatsu Kunchi (Festival of Karatsu Shrine), Saga ›› More
2nd - 4th November, 2018 | Karatsu, Saga    ›› official web

Image The beautiful colored leaves, Takeo, Saga ›› More
2nd November - 9th December, 2018 | Mt.Mifune, Takeo City, Saga Pref.   ›› official web

Image Yagoro-don Matsuri (autumn festival), Soo, Kagoshima ›› More
3rd November, 2018 | Soo City, Kagoshima Pref.   ›› official web

Image Ube Matsuri (float parade), Yamagushi ›› More
3rd & 4th November, 2018 | Ube City, Yamagushi Pref.   ›› official web

Image Tobeyaki Matsuri (Autumn Sale Event), Tobe, Ehime ›› More
3rd & 4th November, 2018 | Tobe Town, Ehime Pref.   ›› official web

Image Usuki Takeyoi (bamboo lantern), Usuki City, Oita ›› More
3rd & 4th November, 2018 | Usuki City, Oita Pref.   ›› official web

Image Mihara Ukishiro Matsuri (event at Catsle), Hiroshima ›› More
7th & 8th November, 2018 | Mihara City, Hiroshima Pref.   ›› official web

Image Yagake Shukuba Matsuri (parade), Okayama  ›› More
11th November, 2018 | Yagake Town, Okayama Pref.   ›› official website

Image Hagi Jidai Matsuri (historical festival), Yamaguchi  ›› More
11th November, 2018 | Hagi City, Yamaguchi Pref.   ›› official website

Image Grand Sumo Tournament, Fukuoka  ›› More
11th - 25th November, 2018 | at International Center, Fukuoka     ›› official website

Image Fire Festival at Daijo-in of Miyajima Shrine, Hiroshima  ›› More
15th November, 2018 | at Miyajima Shrine, Hatsukaichi City, Hiroshima  ›› official website

Image Chikuraku Matsuri, Takeda-City, Oita ›› More
16th - 18th November, 2018 | Takeda-City, Oita    ›› official web

Image Yuta-to Yokagura Matsuri, Nishimera, Miyazaki ›› More
17th November, 2018 | Nishimera Village, Miyazaki Pref."   ›› official web

Image Ebessan, at Ebisu Jinja Shrine, Hiroshima ›› More
18th - 20th November, 2018 | Ebisu Jinja Shrine, Hiroshima    ›› official web

Image Tsuyama Matsuri, Osumi-jinja Shrine, Takano-jinja Shrine, Tsuyama, Okayama ›› More
18th - 25th November, 2018 |Osumi-jinja Shrine, Takano-jinja Shrine, Tsuyama, Okayama ›› official web

Image Arita Ceramic Fair, Arita, Saga ›› More
21st - 24th November, 2018 | Arita, Saga    ›› official web

Image Yatsushiro Myoken-sai (autumn festival), Kumamoto ›› More
22nd - 23rd November, 2018 | Yatsushiro City, Kumamoto Pref.   ›› official web

Image Yamaguchi Tenjin Festival, Yamaguchi ›› More
23rd November, 2018 | Yamaguchi Prefecture    ›› official web

Image Ritsurin Garden (Fall Illumination), Kagawa ›› More
23rd November - 2nd December, 2018 | at Kase Riversite, Saga    ›› official web

Image Hadakabou Matsuri (naked festival), Hofu, Yamaguchi ›› More
24th November, 2018 | Hofu City, Yamaguchi Prefecture    ›› official web

Image Okinawa International Carnival/Gate 2 Festival 2018 ›› More
24th & 25th November, 2018 | Okinawa    ›› official web

Image Kusajishi-shiki, at Sengan-en Garden, Kagoshima  ›› More
25th November, 2018 | Sengan-en Garden, Kagoshima  ›› web

Events continued from previous month

Image The Kingdom of Light illumination, Nagasaki ›› More
20th October 2018 - 21st April, 2019 | Huis Ten Bosch, Nagasaki    ›› official web