September 2019 - Seasonable Traditions & Japanese Culture

Image Kitazawa Hachiman Shrine Reitaisai, Shimokitazawa, Tokyo ›› More
1st & 2nd September, 2019 | Shimokitazawa, Tokyo   ›› official website

Image Hassaku Matsuri, Yamato Town, Kumamoto Pref. ›› More
1st & 2nd September, 2019 | Yamato Town, Kumamoto Pref. ›› official website

Image Owara Kaze-no-Bon (dance parade festival), Toyama ›› More
1st - 3rd September, 2019 | Toyama City, Toyama Pref.   ›› official website

Image O-Edo Soran Matsuri (dance festival), Kiba Park, Tokyo ›› More
2nd September, 2019 | at Kiba Park, Tokyo    ›› official website

Image Gujo Odori - Folk Dance Meet - at Hachiman-cho, Gujo, Gifu ›› More
2nd September, 2019 | Hachiman-cho, Gujo, Gifu ›› official website

Image Tsuruga Matsuri (Mikoshi Parade), Fukui ›› More
2nd - 4th September, 2019 | Tsuruga City, Fukui Pref. ›› official website

Image Taito Takigino at Asakusa Civic Hall, Taito, Tokyo  ›› More
4th September, 2019 | at Asakusa Civic Hall, Taito, Tokyo   ›› official website

Image Tokyo International Gift Show, Tokyo Big Sight, Tokyo ›› More
4th - 7th September, 2019 | at Tokyo Big Sight, Ariake, Tokyo    ›› official website

Image Hanamaki Matsuri, Hanamaki City, Iwate Pref. ›› More
7th - 9th September, 2019 | Hanamaki, Iwate    ›› official website

Image Sapporo Autumn Fest 2019, Hokkaido ›› More
7th - 30th September, 2019 | Sapporo, Hokkaido   ›› official website

Image Hono no Saiten (Fire Work Festival), Toyohashi, Aichi ›› More
8th September, 2019 | Toyohashi, Aichi ›› official website

Image Kichijoji Aki Matsuri, Musashino Hachiman-gu Shrine and others, Musashino, Tokyo ›› More
8th & 9th September, 2019 | Musashino Hachiman-gu Shrine and others, Musashino, Tokyo ›› official website

Image Setomono Matsuri (Sale of Japanese ceramic), Seto, Aichi ›› More
8th & 9th September, 2019 | Seto City, Aichi Pref. ›› official website

Image Jike Kiriko Matsuri (tower float), Suzu, Ishikawa ›› More
8th & 9th September, 2019 | Suzu City, Ishikawa Pref.   ›› official website

Image Jumangoku Matsuri (large plate float), Kaga, Ishikawa ›› More
8th & 9th September, 2019 | Kaga City, Ishikawa Pref.   ›› official website

Image Hyoge Matsuri, Takamatsu City, Kagawa Pref. ›› More
9th September, 2019 | Takamatsu City, Kagawa Pref. ›› official website

Image Katakai Matsuri, Asahara-jinja Shu-ki Reitaisai, Ojiya, Niigata ›› More
9th - 10th September, 2019 | Asahara-jinja Shu-ki Reitaisai, Ojiya, Niigata  ›› official website

Image Grand Sumo Tournament, The Ryogoku Kokugikan, Sumo Arena, Tokyo  ›› More
9th - 23rd September, 2019 | The Ryogoku Kokugikan, Sumo Arena, Tokyo ›› official website

Image Odate Kyojinsha Reisai (shrine festival), Akita ›› More
10th & 11th September, 2019 | Odate City, Akita Pref.   ›› official website

Image Kazusa Junisha Matsuri (Hadaka Matsuri), Tamasaki-jinja Shrine, Tsurigasaki Kaigan Beach and others, Ichinomiya-machi, Chiba ›› More
10th & 13th September, 2019 | Tamasaki-jinja Shrine, Ichinomiya, Chiba ›› official website

Image Dara-Dara Matsuri Festival, Shiba Daijingu Shrine, Tokyo ›› More
11th & 21st September, 2019 | Shiba Daijingu Shrine, Shiba, Minato, Tokyo ›› official website

Image Fujisaki Hachiman-gu Shu-ki Reitaisai, Fujisaki Hachiman-gu Shrine and others, Kumamoto ›› More
12th - 17th September, 2019 | Fujisaki Hachiman-gu Shrine and others, Kumamoto Pref.  ›› official website

Image Hojoya (or Hojoe) Festival at Hakozaki-gu Shrine, Fukuoka ›› More
12th - 18th September, 2019 | at Hakozaki-gu Shrine, Fukuoka Pref.   ›› official website

Image Morioka Hachiman-gu Reisai & Morioka Aki Matsuri Dashi, Morioka, Iwate Pref. ›› More
14th - 16th September, 2019 | Morioka, Iwate Pref.  ›› official website

Image Mikoshi & Dashi Parade at Hikawa Jinja, Akasaka, Tokyo ›› More
14th - 16th September, 2019 | at Hikawa Jinja Shrine, Akasaka, Tokyo  ›› official web

Image Heiwajima Antique Show at Tokyo Ryutsu Center ›› More
14th - 16th September, 2019 | at Tokyo Ryutsu Center, Heiwajima, Tokyo   ›› official website

Image Tsurugaoka Hachiman-gu Reitai-sai, Kamakura, Kanagawa ›› More
14th - 16th September, 2019 | Tsurugaoka Hachiman-gu Reitai-sai, Kamakura, Kanagawa  ›› official website

Image Kishiwada Danjiri Matsuri (huge festival floats), Osaka ›› More
2nd & 14th - 16th September, 2019 | in Kishiwada City, Osaka   ›› official website

Image Oirase Momoishi Matsuri (Autumn Festival), Aomori Pref. ›› More
14th - 17th September, 2019 | in Oirase Town, Aomori Pref.   ›› official website

Image Waraji Matsuri, Nakiri-jinja Shrine, Daio-cho, Shima, Mie ›› More
15th September, 2019 | Nakiri-jinja Shrine, Daio-cho, Shima, Mie ›› official website

Image Kutani Zanzaka Odori (Dancing parade), Mikata, Hyogo  ›› More
15th September, 2019 | Mikata, Hyogo ›› official website

Image Nippon-no-Furusato Tono Matsuri, Tonogo Hachiman-gu Shrine and others, Tono, Iwate ›› More
15th & 16th September, 2019 | Tonogo Hachiman-gu Shrine and others, Tono, Iwate Pref.  ›› official web

Image Yawatanmachi (traditional festival), Tateyama, Chiba ›› More
15th & 16th September, 2019 | Tateyama City, Chiba Pref.  ›› official web

Image Nezu-jinja Reitai-sai, Nezu-jinja Shrine, Bunkyo-ku, Tokyo ›› More
15th & 16th September, 2019 | Nezu-jinja Shrine, Bunkyo-ku, Tokyo  ›› official web

Image Akagi-jinja Reitai-sai, Akagi-jinja Shrine and others, Shijuku-ku, Tokyo ›› More
15th & 16th September, 2019 | Akagi-jinja Shrine and others, Shijuku-ku, Tokyo ›› official web

Image Misakubo Matsuri, Hamamatsu, Shizuoka ›› More
15th & 16th September, 2019 | Hamamatsu City, Shizuoka Pref. ›› official website

Image Johana Mugiya Matsuri, Zentoku-ji Temple, Johana, Nanto, Toyama ›› More
15th & 16th September, 2019 | Zentoku-ji Temple, Johana, Nanto, Toyama  ›› official web

Image Hoze Matsuri, Hachiman-jinja Shrine and others, Obama, Fukui ›› More
15th & 16th September, 2019 | Hachiman-jinja Shrine and others, Obama, Fukui  ›› official web

Image Yachi Donga Matsuri, Yachi Hachiman-gu Shrine, Kahoku-cho, Yamagata ›› More
15th - 17th September, 2019 | Yachi Hachiman-gu Shrine, Kahoku-cho, Yamagata ›› official web

Image Ishioka Festival at Hitachinoguu Soutaisha Shrine, Ibaraki ›› More
15th - 17th September, 2019 | Hitachinoguu Soutaisha Shrine, Ishioka, Ibaraki ›› official web

Image Girls Award 2019 AUTUMN/WINTER, Tokyo ›› More
16th September, 2019 | Tokyo    ›› official web

Image Yabusame, Tsurugaoka Hachimangu, Kamakura, Kanagawa ›› More
16th September, 2019 | Tsurugaoka Hachimangu Shrine, Kamakura, Kanagawa ›› official web

Image Shimada Mage Matsuri (topknot hairstyle), Shizuoka ›› More
16th September, 2019 | Shimada City, Shizuoka Pref.   ›› official website

Image Mizukake Matsuri (water battle festival), Awaji, Hyogo ›› More
16th September, 2019 | Awaji, Hyogo Pref. ›› official website

Image Yanagida Taisai, Noto Town, Ishikawa Pref. ›› More
16th & 17th September, 2019 | Noto Town, Ishikawa Pref. ›› official web

Image Tsukiji Danjiri Matsuri, Amagasaki, Hyogo ›› More
16th & 17th September, 2019 | Amagasaki City, Hyogo Pref.   ›› official website

Image Atami Kaijo Hanabi Taikai (Fireworks Display)  ›› More
17th September, 2019 | Atami, Shizuoka    ›› official website

Image Menkake Gyoretsu, Goryo-jinja Shrine and others, Kamakura, Kanagawa ›› More
18th September, 2019 | Goryo-jinja Shrine and others, Kamakura, Kanagawa ›› official web

Image Ikaho Matsuri, Shibukawa, Gumma ›› More
18th - 20th September, 2019 | Shibukawa City, Gunma Pref. ›› official website

Image Okumakabuto Matsuri, Nakajima, Nanao City, Ishikawa ›› More
20th September, 2019 | Nanao City of Noto Peninsula, Ishikawa Pref. ›› official website

Image JATA Tourism Forum & Travel Showcase at Tokyo Big Sight ›› More
20th - 23rd September, 2019 | at Tokyo Big Sight, Ariake, Tokyo    ›› official website

Image Tokyo Game Show 2019 at Makuhari Messe, Chiba ›› More
20th - 23rd September, 2019 | at Makuhari Messe, Chiba    ›› official website

Image Kanazawa Odori (traditional dance), Ishikawa ›› More
21st - 24th September, 2019 | Kanazawa City, Ishikawa Pref.   ›› official website

Image Dosojin Festival at Utsukushigahara Onsen, Nagano ›› More
22nd September, 2019 | at Utsukushigahara Onsen, Matsumoto City, Nagano ›› official web

Image Otokunchi Honou (parade with fire), Kita-Hiroshima Town ›› More
22nd September, 2019 | Kita-Hiroshima Town, Hiroshima Pref.  ›› official website

Image Oirase Shimoda Matsuri (float & costumed parade), Aomori ›› More
22nd & 23rd September, 2019 | Oirase Town, Aomori Pref.  ›› official web

Image Aizu Matsuri (Dance & Parade), Aizu-Wakamatsu, Fukushima ›› More
22nd & 23rd September, 2019 | Aizu-Wakamatsu City, Fukushima Pref.   ›› official website

Image Fukuro Matsuri, Ikebukuro Station West Exit area, Toshima-ku, Tokyo ›› More
22nd & 23rd September, 2019 | Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo ›› official web

Image Koi-koi Matsuri, Yamanaka Onsen, Kaga, Ishikawa ›› More
22nd & 23rd September, 2019 | Yamanaka Onsen, Kaga, Ishikawa Pref.   ›› official web

Image Seimei-jinja Reisai, Seimei-jinja Shrine and others, Kamigyo-ku, Kyoto ›› More
22nd & 23rd September, 2019 | Seimei-jinja Shrine and others, Kamigyo-ku, Kyoto Pref. ›› official website

Image Jingu Aki-no-Kagura-sai, Ise-jingu Shrine - Naiku, Sansuden Hall, Ise, Mie ›› More
22nd - 24th September, 2019 | Ise-jingu Shrine - Naiku, Sansuden Hall, Ise, Mie Pref. ›› official website

Image Hagi Matsuri, Nashinoki-jinja Shrine, Kamigyo-ku, Kyoto ›› More
22nd - 24th September, 2019 | Nashinoki-jinja Shrine, Kamigyo-ku, Kyoto ›› official web

Image Kangetsu-no Yube, Daikaku-ji Temple, Ukyo-ku, Kyoto ›› More
22nd - 24th September, 2019 | Daikaku-ji Temple, Ukyo-ku, Kyoto   ›› official website

Image Yabo Tenman-gu Reitai-sai, Yabo Tenman-gu Shrine, JR Yaho Station and others, Kunitachi, Tokyo ›› More
22nd - 25th September, 2019 | Yabo Tenman-gu Shrine, Kunitachi, Tokyo ›› official web

Image Yamanongaku (ritual dance festival), Kama, Fukuoka ›› More
23rd September, 2019 | Kama City, Fukuoka Pref.  ›› official website

Image Hakamano Menburyu (Mask Dance), Takeo City, Saga ›› More
23rd September, 2019 | Takeo City, Saga Pref. ›› official website

Image Ohara Hadaka Matsuri, Ohara Hachiman-jinja Shrine, Kashima-jinja Shrine, Ohara, Chiba ›› More
23rd & 24th September, 2019 | Ohara Hachiman-jinja Shrine, Kashima-jinja Shrine, Ohara, Chiba  ›› official web

Image Ritual Event at Hachiman Jinja Shrine, Ikeda, Nagano ›› More
23rd & 24th September, 2019 | Ikeda Town, Nagano Pref.   ›› official web

Image Autum Moon Festival at Ishiyama Temple, Otsu, Shiga ›› More
23rd & 24th September, 2019 | Otsu City, Shiga Pref.   ›› official website

Image Huge Tag of War Competition, Itoman, Okinawa ›› More
23rd & 24th September, 2019 | Itoman City, Okinawa Pref.   ›› official website

Image Chushu Kangen-sai, Hie-jinja Shrine, Chiyoda-ku, Tokyo ›› More
24th September, 2019 | Hie-jinja Shrine, Chiyoda-ku, Tokyo   ›› official website

Image Uneme Matsuri, Uneme Jinja Shrine, Sarusawa, Nara ›› More
24th September, 2019 | Uneme Jinja Shrine, Sarusawa, Nara   ›› official website

Image Kushi Matsuri (Comb Festival), Higashiyama, Kyoto ›› More
24th September, 2019 | Higashiyama, Kyoto ›› official website

Image Kangetsusai (Moon Festival), Chikushino, Fukuoka ›› More
24th September, 2019 | Chikushino City, Fukuoka Pref.    ›› official web

Image Goto Island Festival, Fukue, Nagasaki ›› More
28th - 30th September, 2019 | Goto Island, Fukue, Nagasaki Pref.   ›› official web

Image Yassa Matsuri, Wakamiya Hachiman-gu Shrine, Minakami-machi, Gunma ›› More
29th September, 2019 | Wakamiya Hachiman-gu Shrine, Minakami-machi, Gunma ›› official web

Image Kazusa Ichihara Kokufu Festival, Ichihara, Chiba ›› More
29th & 30th September, 2019 | Ichihara, Chiba    ›› official website

Image Japan Plamodel & Hobby Show, Makuhari Messe, Chiba ›› More
29th & 30th September, 2019 | at Makuhari Messe Fairgrounds, Chiba    ›› official website

Image Okayama International Music Festival 2019, some 50 places in Okayama City ›› More
29th September - 14th October, 2019 | some 50 places in Okayama City  ›› official web

Image King of Hill Climb, Mt. Fuji, Fujinomiya, Shizuoka ›› More
30th September, 2019 | Mt. Fuji, Fujinomiya City, Shizuoka Pref.  ›› official web

Image Ara Odori at Sangasho Jinja Shrine, Miyazaki ›› More
30th September, 2019 | Sangasho Jinja Shrine, Gogase Town, Miyazaki ›› official web